Детско юношеско консултиране

Детско юношеско консултиране

Детството е време на промени. Детето се учи да говори, да върви, да установява приятелства, да ходи на детска градина, на училище, да се вписва в различни среди и да спазва различен режим. Детето се сблъсква с първата си любов, първия хулиган в училище, първото си разочарование. И това са само малка част от промените, пред които е изправено всяко дете.

Не е изненадващо, че от време на време децата имат нужда от помощ, за да се справят с някое предизвикателство.

Въпреки загрижеността и добрите намерения на родителите, те често са в ситуация, в която трябва да се справят с проблем, който е извън техните възможности.

Участието им обаче не е маловажно. Точно обратното. Родителите са тези, които помагат на детето си. Чрез съвместната работа с психолога те разбират по- добре състоянието на детето си, причините за него и начините, по които могат да са най- полезни в ситуацията.

Има нещо общо между добрите хора и децата – тях не можеш да ги разочароваш!“ – Уилям Голдинг

Най- чести проблеми, при които родителите търсят помощ

 • Тревожност

 • Трудности при раздяла с майката

 • Трудности при адаптиране към детска градина / училище

 • Ниско самочувствие

 • Срамежливост

 • Агресивно поведение

 • Лоша концентрация

 • Неумение за изразяване на емоциите

 • Трудност при изграждане на приятелства

 • Злоупотреби с алкохол/ наркотици

 • Пристрастяване към видеоигри

 • Хранителни разстройства

 • Самонараняване

 • Телесна дисморфия / въображаема грозота