За мен

Катрин Данчева

Професионален опит

  • Психолог в център за консултиране и превенция на домашното насилие
  • Психолог в преходна къща „Резилианс“
  • Психолог в детска градина
  • Психолог в кризисен център за деца

Образование

  • Бакалавър по психология
  • Магистър по психология и психопатология на развитието

Курсове, специализации и семинари

  • Удостоверение за завършен основен курс по хипноза

  • Сертификат за преминато обучение за прилагане на подхода „Резилианс“

  • Удостоверение за завършен курс на обучение по прилагане на програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие

  • Сертификат за участие в семинар на тема „Интегриран подход за справедливо правосъдие“, по проект „Правосъдие- приятел на детето- обучение на професионалисти за по- добро взаимодействие“

Другите за мен