Индивидуално консултиране

Индивидуално консултиране

Целта на индивидуалното консултиране е да подпомогне човек при изследването и решаването на проблем, пред който е изправен.

Чрез него ние успяваме да внесем ред в хаоса от емоции и мисли и виждаме ситуацията по- ясно. Използвайки нашите силни страни, психолога ни помага да изградим нови начини за справяне със ситуацията и да развием нови умения.

Постепенно ние започваме да виждаме трудностите като предизвикателства, които можем да преодолеем, а не като пречки, които управляват живота ни.

Начинът, по който човек носи кръста си, му дава изобилни възможности да придаде по-дълбок смисъл на своя живот.“ – В. Франкъл

Най- честите проблеми, с които хората идват

  • Трудности при адаптиране към нова житейска ситуация /напр. тежък развод, открито заболяване, уволнение, следродилна депресия и т.н./
  • Избор на нова професия
  • Предстоящо трудно решение
  • Тревожност; Панически атаки
  • Професионално прегаряне / BURN OUT
  • Справяне със стреса от ежедневието
  • Справяне с гнева и агресията
  • Проблеми във връзката
  • Семейни конфликти
  • Преодоляване на травма

А понякога човек просто иска да преоткрие себе си или да намери нова цел в живота си.