Консултиране на двойки

Консултиране на двойки

Брачно консултиране

Възникването на конфликти в брачния живот е неизбежно. Несъгласията не са нещо необичайно, а често именно конфликтите могат да заздравят връзката. Въпреки това има ситуации, след които е трудно да се възстанови баланса в отношенията. Доверието в двойката намалява, уважението отслабва, а разочарованието нараства. Комуникацията между съпрузите се нарушава и между тях може да остане чувство за празнота и неразбраност.

Брачното консултиране цели да постави мост между партньорите, с което да улесни общуването, справянето с проблемите и съвместното вземане на решения.

След като разбрахме, че не може да се променим взаимно, ние останахме свободни да бъдем такива, каквито сме.“ – Х. Дийн Ръдърфорд


Най- често съпрузите са изправени пред

  • Проблеми в общуването

  • Тръпката вече я няма

  • Раздяла или развод

  • Конфликти относно възпитанието на детето

  • Проблеми с разширения кръг от роднини

  • Изневяра

  • Отдалечаване

  • Трудности с интимността

  • Конфликти относно семейния бюджет

  • Физическо или емоционално насилие

 

Предбрачното консултиране

Предбрачното консултиране помага на партньорите да установят до колко са съвместими, да разрешат вече съществуващи конфликти и да изяснят вижданията си относно важни въпроси, свързани с брачния живот.

По време на консултациите партньорите изследват своята позиция по отношение на въпроси, които възникват по- късно в течение на семейния живот. Такива аспекти могат да са стила на възпитание на децата, религиозните виждания, отношенията с разширения кръг от роднини, финансовата философия и приоритети и всеки въпрос, който предизвиква несигурност у партньорите.

Сблъсъкът на идеи и виждания на този етап помага на всеки от партньорите да постигне яснота по отношение на очакванията и отговорностите в бъдещия семеен живот и намалява тревожността от по- нататъшно задълбочаване на връзката.