Семейно консултиране

Семейно консултиране

Винаги, когато даден член на семейството страда, цялото семейство страда.

Семейното консултиране не е свързано само с проблеми в партньорските взаимоотношения. Освен неразбирателството между членовете на семейството, съществува широк спектър от проблеми, при които включването на цялото семейство в терапевтичния процес е от изключително значение.

Такива ситуации биха могли да варират от  настъпили резки промени в стила на живот до случаи на развод, домашно насилие, заболяване на член от семейството, зависимост, агресия, самонараняване и т.н.

При това положение често се случва останалите членове на семейството да допринасят за ескалацията на проблема или да понасят тежките последствия от него. Най- често това е следствие не от липса на любов и загриженост, а поради липса на информираност относно проблема.

Ползата от семейното консултиране идва от възможността да се използва семейството като ресурс и източник на подкрепа в процеса на справянето с проблема. Често пъти внасянето на прости промени носи след себе си забележим положителен ефект в семейните взаимоотношения.

Не е задължително да сме причината за проблема, за да можем да сме част от решението.

 

„Семейството е връзката с нашето минало и мост към нашето бъдеще.“ – Алекс Халей