Статии

Какво всъщност е домашното насилие

Много често в статии, брошури и плакати отнасящи се до домашното насилие виждаме снимки на жени с насинени очи, белези от душене и други физически наранявания. За съжаление домашното насилие не се изчерпва с физическия тормоз, а и рядко започва с него.

Насилието може да приеме много форми. То може да се случи навсякъде,  по всяко време и не е задължително жертвата да е жена

Най- забележимо остава физическото насилие, но емоционалния тормоз не бива да се подценява. И често белезите от него остават дълго след като тялото оздравее.

Ако ти забраняват да се срещаш с близките ти или те изолират от семейството ти, това също е тормоз.

Да проверяват телефонните ти разговори без твое съгласие, да те принуждават да пускаш телефона на високоговорител, когато говориш с приятелите си, да вземат документите ти, да ограничават свободата ти – това е насилие.

Насилие е и ако те обиждат пред приятелите или колегите ти, следят те, разпространяват твои смущаващи снимки или публикуват гнусни коментари за теб в социалните мрежи.

Когато член на семейството упражнява контрол върху даден аспект от живота ти, когато те унижава или заплашва – това е домашно насилие. Не е задължително това да е твоя съпруг/а. Това може да е твой роднина; човек, с когото живееш; човек, с когото имаш дете, но вече нямаш връзка и т.н.

„Всяко насилие е опит за осъществяване на власт.“

– Дан Симънс

 Емоционалния тормоз често идва преди физическото посегателство. Затова е важно да можем да разпознаем насилието колкото е възможно по- рано. По този начин можем да предпазим себе си от започване или задълбочаване на подобни връзки, както и да помогнем на свой близък.

Колкото повече отлагаме разрешаването на проблема, толкова по- труден за разрешаване става той.